SOCJOLOG:TRADYCJA JEST CZYMŚ SILNIEJSZYM NIŻ PANDEMIA