W CZASIE WEEKENDU OTWARTE BYŁO 20 TYS. LOKALI GASTRONOMICZNYCH?