GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY PROWADZI W WEEKEND SPECJALNE KONTROLE