ZAATAKOWAŁ KOBIETĘ NA STRZESZYNKU. SZUKA GO POLICJA.