WIELOKROTNE POSTRZELENIE MĘŻCZYZNY CHORUJĄCEGO NA SCHIZOFRENIĘ