W DIECEZJI POZNAŃSKIEJ NAJMNIEJ UCZNIÓW UCZĘSZCZA NA RELIGIĘ