PSYCHIATRA: EPIDEMIA POGŁĘBIA STANY U PACJENTÓW U KTÓRYCH STWIERDZONO WCZEŚNIEJ ZABURZENIA PSYCHINCZNE