OSTRZEŻENIE IMGW DRUGIEGO STOPNIA DLA CAŁEJ WIELKOPOLSKI