20 OSÓB ZGINĘŁO W TYM ROKU NA WIELKOPOLSKICH DROGACH