KOLEJNI CUDZOZIEMCY ZATRZYMANI PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ