MIASTO POZNAJ OKOLICE - KÓRNIK SZYMBORSKIEJ! (część II)