NOWE WĘZŁY PRZESIADKOWE WOKÓŁ POZNANIA. DUŻO DRÓG ROWEROWYCH!