PODAWAŁ SIĘ ZA FUNKCJONARIUSZA CBŚ I WYŁUDZIŁ KILKANAŚCIE TYS. ZŁOTYCH