OGROMNY POŻAR POD OBORNIKAMI. POSZKODOWANE ZWIERZĘTA.