KOLJNE OSTRZEŻENIE IMGW. BURZE, GRAD I OPADY DESZCZU.