POZNAŃSKIE ZOO: NIE DAMY SIĘ ZASTRASZYĆ ANI SKRZYWDZIĆ ZWIERZĄT ODDANYCH NAM POD OPIEKĘ