WYŻSZE OPŁATY ZA PRZEJAZD A2, ALE NIE DLA WSZYSTKICH