ZANIECZYSZCZAŁ KANALIZACJĘ ŚCIEKAMI. ZOSTAŁ ZATRZYMANY.