NA GRANICY PLEWISK I POZNANIA POWSTANIE PRZEJAZD POD TORAMI