ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU. TRZEBA SIĘ LICZYĆ Z UTRUDNIENIAMI