SPADA LICZBA LUDNOŚCI POLSKI. RODZI SIĘ MNIEJ DZIECI.