WZRASTA LICZBA CUDZOZIEMCÓW W WIELKOPOLSCE Z POZWOLENIEM NA POBYT