W WIELKOPOLSCE POWSTAŁA NAJNOWOCZEŚNIEJSZA KOMENDA W KRAJU