OŚWIADCZENIE WICEPREZYDENTA JAKUBA JĘDRZEJEWSKIEGO