ARCYBISKUP JĘDRASZEWSKI, BLICHTR, PACIORKI I MACIEREWICZ