Tele Magic 2

KIEDY STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI STRACI TYTUŁ KRÓLEWSKI?