KIEDY STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI STRACI TYTUŁ KRÓLEWSKI?