W SPRAWIE WYKLUCZENIA MOICH KOLEGÓW Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ