„PEDAŁ”, „LESBA”, „MENEL” I „BRUDAS” – W FILMIE PROMUJĄCYM POZNAŃ