Tele Magic 2

POZNAŃ WALCZY O TYTUŁ EUROPEJSKIEJ STOLICY MŁODZIEŻY