27GRUDNIA ŚWIĘTEM PAŃSTWOWYM? APEL MOŻNA POPRZEĆ ONLINE.