J.JAŚKOWIAK: NIE MOŻEMY POZWOLAĆ NA TO BY MIESZKAŃCY BYLI TERRORYZOWANI PRZEZ GRUPKĘ CYMBAŁÓW