KARTA NAUCZYCIELA, PODRĘCZNIKI I ZAWÓD – KONFERENCJA NA MTP