S.SZYNKOWSKI VEL SĘK: SAMORZĄDOWI TRZEBA POMÓC, ŻEBY MÓGŁ DZIAŁAĆ SKUTECZNIEJ