JACEK JAŚKOWIAK I POZNANIACY SOLIDARNI Z MUZUŁMANAMI