T. LEWANDOWSKI: „PODJĘLIŚMY DECYZJĘ WAŻNĄ I RYZYKOWNĄ”