J. KORWIN-MIKKE: DOPÓKI NIE ZLIKWIDUJEMY DEMOKRACJI, NIC SIĘ NIE NAPRAWI