ADRIAN ZANDBERG W POZNANIU: LEWICY NIE BYŁO W SEJMIE JUŻ WCZEŚNIEJ