WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY POZNAŃSKIEGO RATUSZA SPRZECIWIA SIĘ POSTAWIENIU FIGURY CHRYSTUSA