P. ALEXANDROWICZ: TRZEBA WIELE ZŁEJ WOLI, ŻEBY OBECNĄ SYTUACJĘ PORÓWNYWAĆ DO RZĄDÓW KOMUNISTYCZNEGO REŻIMU