J.SCHMIDT: UCZNIOWIE MUSZĄ WIEDZIEĆ CZEGO SIĘ OD NICH WYMAGA I JAK PRZEBIEGAĆ BĘDZIE ICH NAUKA