UAM UDZIELA WSPARCIA ŚRODOWISKOM ANARCHISTYCZNYM. POSEŁ WINNICKI INTERWENIUJE