SZYMON SZYNKOWSKI VEL SĘK: BRAK INWESTYCJI TO NIEUDOLNOŚĆ WŁADZ POZNANIA