AKCJA STRAŻY GRANICZNEJ. ZATRZYMANO 8 CUDZOZIEMCÓW.