WYNIKI BADAŃ: SZCZEPIONKA SŁABNIE W CIĄGU 6 MIESIĘCY