OBOSTRZENIA PRZEDŁUŻONE. NADAL MASECZKI W POMIESZCZENIACH.