OKRADLI PRACODAWCĘ ZE SPRZĘTU NA PRAWIE 150 TYS. ZŁOTYCH.