NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA: OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z COVID-19 PRZEDŁUŻONE