NAUKA ZDALNA W SZKOLE - JAK OCENIAJĄ PO ROKU UCZNIOWIE?