UAM ZBADA AKTYWNOŚĆ KOBIET W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ