G. GANOWICZ WNIOSKUJE BY USUNĄĆ RADZIECKĄ GWIAZDĘ Z CYTADELI